Tin tức
Tiêu chuẩn Việt Nam về bồn chứa hóa chất bạn cần nắm rõ

     Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) là tiêu chuẩn quốc gia được ban hành bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, áp dụng trên toàn quốc. TCVN được xây dựng dựa trên cơ sở khoa học, kỹ thuật tiên tiến, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam và đảm bảo an toàn cho sức khỏe con người, bảo vệ môi trường.

 

     TCVN về bồn chứa hóa chất quy định các yêu cầu thiết kế, chế tạo, lắp đặt, kiểm tra, vận hành và bảo dưỡng bồn chứa hóa chất nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng, bảo vệ môi trường và tài sản.

 

Một số tiêu chuẩn TCVN quan trọng về bồn chứa hóa chất

 

 • TCVN 10262:2014 - Bồn thép chứa chất lỏng cháy được và chất lỏng dễ cháy: Tiêu chuẩn này áp dụng cho bồn thép chứa chất lỏng cháy được và chất lỏng dễ cháy tại nhiệt độ và áp suất thường. Tiêu chuẩn quy định các yêu cầu thiết kế, chế tạo, lắp đặt, kiểm tra, vận hành và bảo dưỡng bồn thép chứa chất lỏng cháy được và chất lỏng dễ cháy.
 • TCVN 5507:2002 - Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển: Tiêu chuẩn này quy định các quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm, bao gồm cả bồn chứa hóa chất nguy hiểm.
 • TCVN 6304:1997 - Chai chứa khí đốt hóa lỏng - Yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển: Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu an toàn trong bảo quản, xếp dỡ và vận chuyển chai chứa khí đốt hóa lỏng, bao gồm cả bồn chứa khí đốt hóa lỏng.

 

     Ngoài ra, còn có một số tiêu chuẩn khác liên quan đến bồn chứa hóa chất như TCVN 6100:1995 - An toàn lao động - Bồn chứa và thiết bị chứa áp lực, TCVN 6066:1995 - An toàn lao động - Thiết bị và hệ thống chứa khí đốt, v.v.

 

 

Nội dung chính của TCVN về bồn chứa hóa chất

 

Yêu cầu thiết kế

 

 • Bồn chứa phải được thiết kế để chịu được tải trọng do áp suất, trọng lượng của chất lỏng, tải trọng do gió, tuyết, động đất, v.v.
 • Bồn chứa phải được thiết kế để chống ăn mòn do hóa chất chứa trong bồn.
 • Bồn chứa phải được thiết kế để dễ dàng kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa.

 

Yêu cầu chế tạo

 

 • Bồn chứa phải được chế tạo bằng vật liệu phù hợp với yêu cầu thiết kế.
 • Bồn chứa phải được chế tạo theo quy trình công nghệ đảm bảo chất lượng.
 • Bồn chứa phải được kiểm tra chất lượng trước khi xuất xưởng.

 

Yêu cầu lắp đặt

 

 • Bồn chứa phải được lắp đặt trên nền móng vững chắc.
 • Bồn chứa phải được lắp đặt theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.
 • Bồn chứa phải được lắp đặt an toàn và không gây nguy hiểm cho người sử dụng.

 

 

Yêu cầu kiểm tra

 

 • Bồn chứa phải được kiểm tra định kỳ theo quy định của nhà sản xuất hoặc cơ quan quản lý nhà nước.
 • Bồn chứa phải được kiểm tra sau khi sửa chữa hoặc thay đổi cấu tạo.
 • Bồn chứa phải được kiểm tra sau khi có sự cố an toàn.

 

Yêu cầu vận hành

 

 • Bồn chứa phải được vận hành theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất.
 • Bồn chứa phải được vận hành an toàn và không gây nguy hiểm cho người sử dụng.
 • Bồn chứa phải được vận hành với mức độ phù hợp với công suất thiết kế.

 

Yêu cầu bảo dưỡng

 

 • Bồn chứa phải được bảo dưỡng định kỳ theo quy định của nhà sản xuất hoặc cơ quan quản lý nhà nước.
 • Bồn chứa phải được bảo dưỡng sau khi sử dụng lâu dài.
 • Bồn chứa phải được bảo dưỡng sau khi có sự cố an toàn.
Gọi điện
SMS
Chỉ đường
Zalo
Hotline tư vấn: 0937 541 126